woensdag 11 september 2013

Talenten, daar kun je je dromen mee waarmaken

Ieder kind is van binnen gewoon goed, sterk en bijzonder, maar soms vergeten ze dat.” 
Een inspirerende opdracht die wij meekregen van een jongetje van zes. Kinderen dit helpen herinneren is wat wij dagelijks doen bij de Regenboogboom.

Stel je voor... een wereld vol met mensen die van binnen allemaal goed, sterk en bijzonder zijn. Hoe weet je van elkaar of van jezelf dat jij dat bent? Ja, daar hoor jij ook bij! De manier die je hebt om dit te laten zien aan anderen en aan jezelf is door gebruik te maken van je lichaam en je hersenen. Je hebt een aantal fysieke middelen ter beschikking zoals bijvoorbeeld stem, lichamelijke expressie, kracht en handigheid. Daarnaast heb je een aantal mentale middelen zoals analytisch vermogen, creativiteit, invoelend vermogen, begrip, passie, motivatie, leervermogen en verbeelding. Wanneer je deze zaken op een zinvolle en productieve manier combineert spreken we van talenten. Er zijn heel veel combinaties mogelijk en daardoor ook vele talenten. Talenten die je kunt ontwikkelen en kunt inzetten voor jezelf en voor anderen.

Voor de maatschappij is het nuttig en wenselijk wanneer zoveel mogelijk mensen, liefst iedereen, hun talenten ontwikkelen. Daar kunnen we met elkaar van genieten en het geeft kleur aan de wereld.

En jij, wat wil jij? Wat is jouw droom? Wie ben jij, als je van binnen gewoon goed, sterk en bijzonder bent? Kinderen zijn daar vaak heel duidelijk over. Zij weten heel goed wie ze werkelijk van binnen zijn en welke talenten zij nodig hebben om dat aan de wereld te kunnen laten zien. Dit weten is hun innerlijke kracht, de bron waar ze de kracht vandaan halen om hun talenten te blijven ontwikkelen. Wij zijn allemaal kind geweest, ieder op een eigen manier. Zonder deze innerlijke kracht is er geen aandrijving van de rijke gereedschapskist van talenten.

Help kinderen, en eigenlijk alle mensen, herinneren dat ze van binnen gewoon goed, sterk en bijzonder zijn. Help ontdekken wie zij van binnen willen zijn, zodat ze hun eigen bron van veerkracht kunnen aanspreken in elke situatie.

Ieder mens krijgt een unieke verzameling talenten mee. Precies die talenten die het nodig heeft om het beste van zichzelf te kunnen laten zien. Laten we elkaar aansporen om, van jongs af aan, vooral het beste in elkaar te blijven zien en aanspreken, zodat iedereen de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen en zijn dromen waar te maken.

In deze blog geven wij onze visie op Talent. De Regenboogboom kan het goede doel worden bij 'Boek zoekt Goed Doel'. In de maand september kun jij stemmen op de Regenboogboom als goede doel via deze link: http://hettalentalfabet.wordpress.com/#pd_a_7361420 Alvast ontzettend bedankt! vrijdag 6 september 2013

Pesten, zo kun je het stoppen! (deel 2)

Als het zo is, dat pesten begint zodra iemand zich niet de moeite waard voelt of zich op een andere manier niet veilig voelt, wat dan? Hoe breng je de veiligheid terug?

Kinderen in de basisschoolleeftijd voelen zich veilig als ze erbij horen. Als zij zichzelf mogen zijn binnen de groep waar zij deel van uit maken, bijvoorbeeld de schoolklas, het sportteam, het gezin, de buurt, de vriendengroep. Ze zijn dan een gewaardeerd en onmisbaar deel van dat systeem. Wanneer een systeem, zoals een schoolklas goed functioneert is het als een gesloten ketting, waarvan de sterkte bepaald wordt door de zwakste schakel. De docent maakt volwaardig deel uit van de ketting. Wanneer één van de schakels zwak is, heeft de hele ketting daar last van. Andere schakels zullen hun best doen om de zwakkere schakel sterker te maken.

Als dit niet lukt, zal de schakel uit de ketting gedrukt worden. Dat is voor iedereen een onveilig moment; zowel voor de hele ketting als voor de schakel die 'geloosd' wordt. Voor de ketting is het spannend of de ketting zich weer goed kan sluiten. Voor de nieuwe buitenstaander is het spannend omdat het ineens héél onveilig wordt. Je bent ongewenst, je hoort er niet meer bij en je staat buiten het systeem.

Wat is er nodig om (weer) deel uit te kunnen maken van de ketting, het systeem?
Allereerst: Je veilig, geliefd en gewaardeerd voelen door het systeem. Dus dat je mag zijn wie je bent, dat je gezien wordt voor wie je bent en wat je probeert te bereiken voor jezelf en voor anderen, met al je angsten en  problemen.
Maar ook, dat er geen verborgen agenda's zijn. Zoals: ‘Ik hoor er wel bij, maar ik wil er helemaal niet bij horen. Ik vind iedereen stom’. Alleen al het vermoeden van een verborgen agenda kan voor gevoelens van onveiligheid zorgen.

Voor alle onderdelen van het systeem geldt vervolgens:
1. Wees werkelijk geïnteresseerd in de ander en erken de ander voor wie die persoon is en voor wat die persoon probeert te bereiken (ondanks zijn angst)
2. Deel wie je zelf bent en wat jij mogelijk ziet voor jezelf en je omgeving, waarbij alle anderen een bijdrage kunnen zijn.
3. Een combinatie van 1 en 2.

Eigenlijk is het zo simpel.
Elke onderhandelaar in een gijzelingssituatie zal je dezelfde tips geven. Een misdaad tegen een ander of tegen een systeem vraagt veel van de dader. De reden dat de dader tot de actie is overgegaan komt voort uit een diep verlangen om zich te manifesteren. Helaas in dit geval ten koste van anderen. Door geïnteresseerd te zijn in dit diepste verlangen (soms ook diepste angst) kan werkelijk contact gemaakt worden en krijgt de mens in de dader weer bestaansrecht. Er is dan geen behoefte meer om het bestaansrecht van anderen te bestrijden.

Geef ieder kind, ieder mens bestaansrecht, dan wordt niemand buiten gesloten en zal er minder behoefte zijn aan pesten.