woensdag 24 april 2013

Pesten moet stoppen, maar hoe is het begonnen? (deel 1)

Pesten op zich is iets wat in de natuur van mens en dieren zit. Het heeft te maken met het bewaken van je eigen grenzen en het opzoeken van grenzen bij de ander. Hoe ver kan ik gaan voordat die grens bereikt is? Dat iemand een grens aangeeft, betekent dat er ook werkelijk iemand is die zichzelf de moeite waard vindt om deze grens te stellen.

Pesten wordt onacceptabel zodra de gevolgen onacceptabel worden. Het meest onacceptabele gevolg van pesten is dat iemand ge├»soleerd wordt, buitengesloten, afgezonderd van de rest. Daarmee wordt gezegd: ”Jij hoort er niet bij, jij bent niet de moeite waard, jij bent minder dan wij, jij hebt geen bestaansrecht in onze omgeving”. Dit is de meest verschrikkelijke boodschap die een mens (van alle leeftijden) kan krijgen.

Ieder mens doet vanaf de geboorte zijn best om gewaardeerd, geliefd en erkend te worden voor wie hij/zij is. Buitengesloten worden, verstoten, verdrongen of vernederd worden kunnen daar een onherstelbare aanslag op zijn. Wanneer iemand slachtoffer wordt, waarvan dan ook, betekent dit voor die persoon dat er iets mis is gegaan. Het is niet meer gewoon. Je hoort niet meer bij de gewone mensen, je hoort nu bij de slachtoffers. Dit kan een enorm eenzaam gevoel opleveren.

In contact komen met lotgenoten leert je dat er meer slachtoffers zijn. Je bent niet meer alleen, je hoort weer ergens bij. Welbeschouwd zijn we allemaal op de een of andere manier slachtoffer. Misschien geeft dat lucht. Uit onderzoek is gebleken dat de pester over het algemeen iemand is die zelf enige beschadiging heeft opgelopen. Iemand die zelf slachtoffer is geweest van isolatie, buitensluiting, vernedering, er niet bij horen, niet geliefd, gewaardeerd, erkend worden. Geen enkel excuus voor pestgedrag, wel een oorzaak.

Hoe zou de wereld eruit zien als alle kinderen en volwassenen zich gewaardeerd, geliefd, erkend, verbonden zouden voelen. Hoeveel behoefte is er om je bedreigd, minderwaardig of zelfs meerderwaardig te voelen als iedereen evenveel de moeite waard is? Als iedereen gelijkwaardig is.

Dat vraagt nogal wat van iedereen. Welk mens voelt zich steeds geweldig, liefdevol, succesvol zonder arrogant te zijn? Elke keer wanneer jij je even niet zo goed voelt, je minderwaardig voelt, ben je op je hoede, heb jij je verdedigingsmechanismen op scherp staan. Als je even niet oplet kun je zo maar uithalen naar iemand. En als je dat een beter gevoel geeft, of een klein beetje meer zelfvertrouwen, zou je het zo maar nog een keer kunnen doen. De spiraal is in gang gezet en voor je het weet ben je een ‘pester’ geworden. Hoeveel mensen in je omgeving  hebben wel eens last van jouw grillen? Soms is het maar een kleine stap naar huiselijk geweld.

Pesten uitbannen is onmogelijk. We willen allemaal bestaansrecht!
Maar beseffen waar pesten vandaan komt, kan mogelijk deuren openen naar wegen tot verminderen van de gevolgen van pestgedrag.

Dit is deel 1 over pesten. Later volgt deel 2.

www.regenboogboom.nl
www.facebook.com/regenboogboom
www.twitter.com/regenboogboom


Geen opmerkingen:

Een reactie posten